Csíki Szabolcs

Preot responsabil diecezan cu pastoratia tinerilor, Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

Hodor Erika

Profesoară titulară de religie romano-catolică la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca

Lukacs Ottilia

Lector univ. la Colegiul Teologic al Episcopiei de la Pécs, Ungaria.

Bodor Attila

Cadru didactic asociat la Departamentul de Teologie Pastorală, FTRC, UBB de la Alba Iulia.