Csíki Szabolcs

Preot responsabil diecezan cu pastoratia tinerilor, Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia

În 2006 a absolvit Seminarul Liceal Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” din Alba Iulia. Și-a continuat studiile la Institutul de Teologie Pastorală din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai. În 2013 și-a susținut teza de licență, intitulată „Ieremia, profetul îndurător al lui Dumnezeu”. În timp ce își redacta lucrarea, a fost atât de pătruns de biografia lui Ieremia, încât și-a ales ca motto al vieții sacerdotale un fragment din chemarea profetului: „Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoşteam. Mai înainte de a fi ieşit din pântece, te-am consacrat şi te-am pus profet pentru popoare.” (Ieremia 1, 5). 

În calitate de capelan a avut ocazia de a cunoaște diverse sfere ale vieții umane: timp de doi ani a slujit în mijlocul unei comunități catolice compacte, la parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Miercurea Ciuc, iar în următorii patru ani a avut parte de bucuriile și greutățile comunității din Mediaș, minoritară atât din punct de vedere confesional, cât și lingvistic. În 2017, a absolvit masteratul și a trecut examenul pentru obținerea demnității de paroh. 

Interesul său pentru cercetare a fost stimulat de bogata istorie a comunității pe care a slujit-o, lucrarea sa intitulându-se „Istoria franciscanilor de la Mediaș în prima jumătate a secolului XX”.  În același an, a publicat două articole în revista Studia Theologica Transsylaniensia: „Frânturi din istoria conventului franciscan de la Mediaș în perioada interbelică” și „Mărturia lui Vilmos Nagy, fostul frate Bernád, cu privire la prigoana franciscanilor din Mediaș”.  

În 2019, a primit două sarcini noi, pe care le îndeplinește cu devotament și în zilele noastre, devenind paroh al localității Delnița și principal responsabil al pastorației tinerilor din arhidieceză. Activitatea sa în cadrul parohiei este marcată de semnele intangibile ale grijii pentru suflete, dar și de realizări palpabile, precum renovarea bisericilor și inițierea unor noi construcții. În cadrul Centrului Arhidiecezan pentru Pastorația Tinerilor există nenumărate activități pe care le organizează alături de colegii săi. Printre acestea se numără programele Nézőpont (Perspectiva), TSz (Teljes szívvel/Cu toată inima) și – evident – cel mai mare eveniment anual, CsIT (Întâlnirea Tinerilor de la Miercurea Ciuc), la care anul trecut au participat peste 500 de tineri. Colegii și prietenii dânsului mărturisesc că unul dintre cele mai frumoase aspecte ale activității sale este lucrul în echipă, alături de umorul în situații dificile, statornicia în încercări, fidelitatea și atașamentul față de valorile autentice.