Hodor Erika

Profesoară titulară de religie romano-catolică la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca
Hodor Erika a obținut diploma de licență de teologie în anul 2000, iar diploma de masterat în anul 2011 la specializarea de Consiliere Pastorală. După absolvirea facultății doamna Hodor a devenit profesoară titulară de religie romano-catolică la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj. În această calitate a avut o activitate profesională bogată prin care a contribuit la renumele Universității Babeș-Bolyai și a Facultății de Teologie Romano-Catolică: a participat la elaborarea metodologiilor și ghidurilor privind predarea religiei romano-catolice, a fost coautoarea manualului de religie romano-catolică pentru clasa a V-a publicată în 2005, și participă în fiecare an la organizarea fazei județene a Olimpiadei de profil.
Doamna Hodor a îndrumat studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică în practica pedagogică.