Miculescu Simona

Ambasador extraordinar și plenipotențiar, delegat permanent al României pe lângă UNESCO

Pop Ioan

Poet, fost decan și director al Centrului Cultural Francez
Membru corespondent al Academia Română

Baconsky Rodica

Traducătoare de prestigiu, a inițiat și fondat, în 1991, primul Departament de Limbi Moderne Aplicate din România