Pop Ioan

Poet, fost decan și director al Centrului Cultural Francez Membru corespondent al Academia Română

Absolvent al Facultății de Litere în 1964, domnul Ion Pop s-a remarcat deopotrivă în interiorul comunității clujene și în afara ei, printr-o prezență intelectuală remarcabilă, care l-a transformat într-un adevărat ambasador al valorilor Universității Babeș-Bolyai. În cadrul Universității, activitatea sa se leagă de conducerea prestigioasei publicații științifice Echinox (între 1969 și 1983), dar și de mandatul său de Decan al Facultății de Litere din perioada 1996–2000. Renumele său de universitar cu formație francofonă l-a recomandat ca director al Centrului Cultural Francez între 1990 și 1993. În calitate de critic literar și poet, Ion Pop este una dintre figurile cele mai pregnante ale literaturii române actuale. Cărțile sale de poezie, dar mai ales volumele de critică și istorie literară, dedicate fenomenului avangardei și liricii postbelice, au făcut ca numele său să fie de neocolit în studiile de specialitate. Toate aceste merite culturale deosebite au fost recunoscute prin invitarea sa în Academia Română (ca membru corespondent, din 2005) și prin recompensarea cu ordinul național „Pentru Merit” în grad de ofițer, în 2000.