Zoltan K. Nagy

Profesor de inginerie chimică la Școala de Inginerie Chimică Davidson a Universității Purdue (USA), și deține o poziție de profesor cercetător la Universitatea Loughborough (UK)
Dl prof. Zoltan K. Nagy a absolvit Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai în 1993 în domeniul ingineriei chimice, iar ulterior și-a desăvârșit pregătirea profesională printr-un masterat în cadrul aceleiași facultăți (specializarea Cataliză și Biocataliză, 1994) și un doctorat în Inginerie Chimică (2001). În prezent, domnul Zoltan K. Nagy este profesor de inginerie chimică la Școala de Inginerie Chimică Davidson a Universității Purdue (USA), și deține o poziție de profesor cercetător la Universitatea Loughborough (UK). Anterior a lucrat la Universitatea din Illinois la Urbana-Champaign (2001-2003), la Universitatea din Stuttgart, Germania (2003-2005) și Univesitatea Babes-Bolyai (1995-2005). Cercetările sale actuale abordează proiectarea și reglarea sistemelor de cristalizare continuă și discontinuă, tehnologii analitice de proces, reglare avansată și intensificarea proceselor cu aplicații în industria farmaceutică și producția de medicamente. A publicat peste 180 de articole în reviste de specialitate, 250 de lucrări în cadrul unor renumite conferințe internaționale și 4 brevete. Rezultatele cercetărilor sale au fost premiate de către Federația Europeană de Inginerie Chimică, Federația Internațională de Reglare Automată (IFAC), Academia Regală de Inginerie (UK), Consiliul pentru Cercetare în Chimie (USA), Consiliul European de Cercetare. Bazându-se pe profesionalism, ambiție și conștiinciozitate, dl prof. Zoltan K. Nagy este exemplul perfect al persoanei care, prin implicare și responsabilitate, a reușit atât pe plan profesional, cât și personal. Dincolo de urmele lăsate de un student foarte bun (șef de promoție), actualii noștri studenți sunt beneficiarii unor cursuri intensive/ prezentări de un înalt nivel științific, susținute anual în cadrul facultății noastre. De asemenea studenții noștri au posibilitatea de a efectua stagii de cercetare la Universitatea Purdue (USA), în cadrul grupului de cercetare condus de dl prof. Zoltan K. Nagy.