Turcu Cosmin

Fost Director General la: Rompetrol Rafinare S.A; Romelectro și S.C. Sinteza S.A. Oradea

Cosmin Turcu este absolvent al Facultăţii de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, promoția 1994. Calitățile profesionale și manageriale l-au adus de-a lungul timpului în poziții cheie la conducerea unor importante companii românești: director general al Rompetrol Rafinare S.A., director general al Romelectro și, director general al S.C. Sinteza S.A. Oradea. Obiectivele sale principale au fost creşterea beneficiilor companiilor respective, dezvoltarea unor noi arii de business în cadrul acestora, prin implicarea în proiecte complexe în domeniul energiei şi mediului sau al orientării desfacerii de produse chimice competitive pe piețele Vest-Europene. Menționăm contibuția domniei sale la acordarea de către compania Rompetrol a unui premiu (50000 dolari) Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică, sub forma unei recompense pentru performantele studentilor facultăţii care au participat la programele de internship organizate de compania Rompetrol.