Ștefănescu Mihai

Cadru didactic universitar și Șef Clinică Cardiologie Târgu Mureș

Ștefănescu Mihai este medic cardiolog, șef de Clinică, conf. univ. dr., preot greco-catolic. S-a născut în 1953 în localitatea Mediaș. A absolvit Facultatea de Medicină Tg.Mureş (1978). În 1996 a obținut doctoratul în medicină. Activează ca medic la Clinica de Cardiologie I Tg.Mureş a Spitalului Clinic Judeţean Mureş și este conferenţiar universitar la Facultatea de Medicină şi Farmacie Tg.Mureş. A fost Şeful Clinicii de Cardiologie I (2005-2009). A absolvit şi Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj, la Universitatea Babeş-Bolyai (2004). În 2008 a obținut doctoratul în teologie la Univesitatea Bucureşti. A publicat lucrări în domeniul medicinei și a participat la conferințe și reuniuni medicale. Este membru în Societatea Română de Cardiologie; în Asociaţia Medicală Română – secretar al Filialei Mureş. Este cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj, predând disciplina Bioetică.