Sabău Daniel Andrei

Angajat al Administraţiei Bazinale de Apă ”Someş-Tisa” (ABAST) Cluj - Compartimentul Situaţii de Urgenţă Inundaţii şi Secetă,

Drd. Hidrolog Daniel Andrei Sabău angajat al Administraţiei Bazinale de Apă ”Someş-Tisa” (ABAST) Cluj – Compartimentul Situaţii de Urgenţă Inundaţii şi Secetă, este unul dintre cei mai de succes absolvenți ai Facultății de Geografie a UBB. După parcurgerea ciclului de licență la specializarea Hidrologie și Meteorologie ca Șef de promoție (2016), a urmat masteratul de Resurse și Riscuri în Mediul Hidro-Atmosferic al aceleiași facultăți (2018), pe parcursul căruia a obținut o bursă de excelență UBB, iar în prezent este înscris la Școala Doctorală de Geografie din UBB. În ultimii ani și-a focusat pregătirea de specialitate pe elemente tehnice de mare relevanță pentru activitatea de Gospodărire a apelor, respectiv modelare hidrologică, modelare hidraulică, sinteze şi regionalizări bazinale. Datorită competențelor hidroinformatice (HEC RAS, HEC HMS, HEC SSP, AutoCAD, ArcView, ArcGIS/ArcINFO, Global Mapper, Adobe Photoshop) și a activității științifice derulate (articole și proiecte), este permanent cooptat în elaborarea Planurilor de Apărare și a celor de Management al Riscului la Inundații la nivel de ABAST.