Roxana E. Cziker

Reprezentant internațional (international office) și coordonator program Erasmus+ Școala de Arte Vizuale, Reykjavik, Islanda Manager și specialist evaluare și recuperare a vederii funcționale, Vision2Brain, Islanda

Roxana este absolventă a Universității ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Psihopedagogie Specială, promoția 1992-1996, nivel licență și master. În anul 2007 a obținut titlul de doctor în psihologie al Universității ”Babeș-Bolyai”, iar în anul 2010 obține titlul de doctor în științe medicale la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu-Hațieganu”, Cluj-Napoca. Roxana este de asemenea absolventă a cursurilor postuniversitare de optometrie din cadrul Universității Politehnice București, promoția 2012 și 2022.

Parcursul ei profesional este foarte divers, atât la nivel național cât și internațional, contribuind la inovarea, dezvoltarea și promovarea serviciilor de intervenție timpurie pentru copiii cu deficiențe de vedere și tulburări neurologice, a serviciilor educaționale și de evaluare si recuperare funcțională a vederii și a deficiențelor de procesare a informației vizuale în patologia neurologică pe baza cunoștințelor asimilate în cadrul școlii universitare clujene.  Imediat după absolvirea facultății, Roxana își începe carierea profesională, în anul 1996, ca psihopedagog la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca unde activează până în 2015. Printre contribuțiile aduse ca profesor psihopedagog în educația copiilor nevăzători se remarcă manualul cu imagini tactile pre-Braille destinate dezvoltării tactil-kinestezice a copiilor nevăzători în perioada premergătoare învățării limbajului Braille, care este utilizat de școlile pentru deficienți de vedere din România.

Cunoștințele și rezultatele cercetării efectuate în cadrul studiilor doctorale de psihologie și medicină au stat la baza inițierii și dezvoltării în perioada 2009-2012 a serviciului de evaluare comprehensivă-multidisciplinară și recuperare a vederii funcționale și a funcțiilor perceptiv vizuale la copiii cu deficiențe de vedere și deficiență vizuală cerebrală. În anul 2012 a preluat conducerea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, unde rămâne director până în 2015. În anul 2005, ca urmare a colaborărilor internaționale ale Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Roxana a primit coordonarea proiectelor Europene în cadrul liceului, iar în 2007 a devenit membru activ al Rețelei Europene de Training, Educației și Cercetare pentru Persoane cu Deficiențe de Vedere ENVITER, unde a activat până în anul 2015.

Din anul 2015 Roxana și-a continuat parcursul de dezvoltare profesională în Islanda ca urmare a invitației făcute de directorul Institutului Național pentru persoane cu Deficiențe de Vedere și Surdo-cecitate din Reykjavik. A activat în cadrul acestui institut până în anul 2019 unde a contribuit la dezvoltarea unui nou serviciu de evaluare și recuperare a vederii funcționale a copiilor cu deficiență vizuală cerebrală de la naștere la 12 ani. Ca membru al proiectului Erasmus+ ”TeachCVI”, Roxana a contribuit la elaborarea resursei educaționale de evaluare și recuperare a copiilor cu deficiență vizuală cerebrală adresată profesorilor și specialiștilor la nivel internațional.

În 2019, Roxana a obținut postul de specialist în implementarea programelor de cercetare și inovare ale Uniunii Europene Horizon 2020 și COST Action în cadrul Cabinetului primarului și al CEO al Consiliului Local și al Primăriei din Reykjavik, unde a activat până în anul 2022. În prezent lucrează ca ofițer internațional și coordonator Erasmus în cadrul Școlii de Arte Vizuale din Reykjavik și manager al companiei Vision2Brain.

Din anul 2005 și până în prezent Roxana a coordonat și contribuit la implementarea a șaisprezece proiecte Europene educaționale, de inovație și cercetare atât la nivel național, cât și la nivel European, proiecte de tip Lifelong Learning, Leonardo da Vinci, Erasmus+, Horizon 2020 și Cost Action. 

Activitatea de cercetare a Roxanei s-a materializat în numeroase publicații, articole și cărți, rapoarte publice ale proiectelor de tip Horizon 2020 și COST Action, manuale și resurse educaționale pentru educația și recuperarea copiilor cu dizabilități vizuale. Roxana este autoarea a trei articole în reviste de specialitate din domeniul medical, unul cotat ISI, și peste 20 de articole și prezentări în cadrul revistelor de specialitate la nivel național și proceedings-uri ale conferințelor. Roxana a câștigat două burse de cercetare pentru efectuarea studiilor doctorale și o bursă Erasmus+ pentru efectuarea cercetării efectuate în cadrul studiilor doctorale în științe medicale. 

Roxana a inițiat și a contribuit la crearea și dezvoltarea de noi servicii și programe educaționale și de formare profesională a tinerilor cu dizabilități vizuale, acreditate de către Ministerul Educației Naționale, cum ar fi de exemplu Școala Postliceală de Masaj pentru Persoanele cu Deficiențe de Vedere, în timp ce la nivel European a fost coordonatorul principal al proiectului Horizon 2020 intitulat PaCE – Populism and Civic Engagement, alături de Universitatea Metropolitană din Manchester, UK, prin care au fost implementate în șase țări Europene Laboratoare pentru Democrație. 

Ca practician, deține drept de liberă practică la Colegiul Psihologilor din România din anul 2008, cu competențe în psihopedagogie specială. Este membră a Organizației Femeilor de Afaceri din Islanda și altor organizații internaționale de specialitate în domeniul educației, optometriei și neuroștiinței: Behavioural Optometry Academy Foundation, Colege of Syntonic Optometry, European Academy of Optometry and Optics, Neuroscience Academy, American Educational and Research Association.