Reka Plugor

Lector și coordonator de program la School of Business, University of Leicester
Plugor Réka este absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Sociologie-Antropologie (lb. maghiară) în anul 2006. A urmat studii de masterat la Universitatea Babeş-Bolyai, între anii 2007-2008, în domeniul sociologiei. În intervalul 2008 – 2009 a făcut un Masterat în Politici Publice la Universitatea Central Europeană din Budapesta. În 2015 a obţinut titlul de Doctor în Sociologie la University of Leicester din Marea Britanie.
În perioada 2014 –2017 a lucrat ca Research Associate, la Centre for Sustainable Work and Employment Futures, University of Leicester, iar din 2017 lucrează în calitate de lector și coordonator de program la School of Business, University of Leicester
Are 18 publicații științifice, majoritatea în volume și reviste prestigioase din UK. A publicat o carte în co-autorat cu prestigioși cercetători în sociologia tinerilor din Marea Britanie: Furlong, A., Goodwin, J., Hadfield, S., Hall, S., Lowden, K., O’Connor, H. and Plugor, R. (2017) Young people in the Labour Market: Past, Present, Future. London: Routledge.
Colaborează în continuare cu cadrele didactice și doctoranzii FSAS –Departamentul de Sociologie și A.S. în lb. Maghiară. În acest sens, a fost co-organizatoare a conferinței internaționale ’’Nationhood in Carpathian Basin’’ găzduită de UBB în 2014, fiind promotor și co-editor pentru publicarea în revista UBB Erdélyi Társadalom al volumumui omagial Norbert Elias (2/2014) .