(1894 – 1975). CHIMIST.

  • Doctor cu menţiunea „Summa cum laude”, teza de doctorat intitulată “Aminele duble corespunzând sulfaților dubli din seria magneziană”.
  • Specialist în chimie anorganică.
  • Contribuții: „Chimie analitică calitativă. Semimicroanaliză”(ediţia I, 1954), „Chimia metalelor”, (vol.II, 1969, ȋn colab.)

[Sursa bibliografică: Mihai Teodor Nicoară, Dicţionarul Universitarilor Clujeni (1919 – 1947), volumul I, Cluj-Napoca, editura Accent, 2016, p.336.]