Piroska Virag

Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță (Cluj-Napoca)
CS I dr. Piroska Virag, în prezent responsabil al Laboratorului de Radiobiologie și Biologie tumorală de la Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță din Cluj-Napoca, a absolvit toate nivelurile de studii (licență, masterat, doctorat) la Facultatea de Biologie și Geologie. Doamna Virag are atât o prestigioasă activitate științifică, cât și didactică. Principalele proiecte de cercetare vizează studiul efectelor radiațiilor ionizante și UV, dar și ale unor compuși noi de sinteză și extracte naturale asupra unor celule normale și tumorale (citotoxicitate, genotoxicitate, identificare biomarkeri de răspuns la terapie), în vederea îmbunătățirii protocoalelor oncologice existente. A condus în calitate de director și responsabil de proiect 4 proiecte de cercetare naționale și a participat ca membru în echipa de cercetare a 25 proiecte naționale și europene. Doamna Virag a publicat 50 articole indexate ISI (20 în ultimii 5 ani, pentru 10 fiind autor principal) și o carte. Este co-autor a 2 brevete (pentru gel, respectiv crema fotochemprotectoare). De-a lungul timpului a fost premiată pentru 19 articole științifice ISI de către UEFISCDI și a primit 5 premii de excelență în cercetare, 2 medalii de aur, 1 medalie de argint și una de bronz pentru diverse realizări în activitatea de cercetare. Încă din anul 2001, doamna Piroska Virag este cadru didactic asociat al Facultății de Biologie și Geologie, unde predă Imunologie, Imunologie moleculară, Hematologie medicală și Oncobiologie. Din anul 2020 face parte din comisia de disertație la programul de master “Managementul calității în laboratoarele biomedicale”. De asemenea, îndrumă studenții facultății noastre care efectuează stagii de internship la Institutul Oncologic. Doamna Virag s-a implicat activ în crearea acordurilor de parteneriat și practică dintre Facultatea de Biologie și Geologie și Institutul Oncologic. Astfel, a mediat realizarea a 3 acorduri privind efectuarea stagiilor de practică, între IOCN și Facultatea de Biologie și Geologie, în anii 2019, 2020 și 2021, în cadrul cărora doamna a activat în calitate de tutore practică. Pentru toate activitățile în care s-a implicat și care au adus cinste atât Facultății de Biologie și Geologie, cât și întregii comunități UBB, o felicităm și îi mulțumim.