Pădureanu Ioan

Systems Test Engineer, Lead Engineer respectiv Product Owner în cadrul Continental Automotive

Ioan Pădureanu este absolvent al Facultății de Inginerie Reșița, la toate cele trei cicluri de studii: licență (2009), master (2011), doctorat (2017). Lucrarea de doctorat „Contribuții la cercetarea experimentală a funcționării turbinelor hidraulice cu reacțiune” valorifică activitatea de cercetare aplicativă desfășurată de domnul Pădureanu în cadrul Centrului de Cercetări în Hidraulică, Automatizări și Procese Termice din cadrul Facultății de Inginerie. În perioada 2012-2016 domnul Ioan Pădureanu a fost membru în echipa de cercetare la mai multe contracte cu beneficiar din mediul economic (Hidroelectrica, Hidroserv, S.N.G.N. Romgaz, CEZ). Începând cu anul 2016 domnul Ioan Pădureanu este angajat în cadrul Continental Automotive ocupând pozițiile de Systems Test Engineer, Lead Engineer respectiv Product Owner. Principalele responsabilități sunt legate de coordonarea proiectelor externe ale clienților privind dezvoltarea și implementarea strategiilor și tehnologiilor de testare, comunicarea activă cu clientul în găsirea de noi soluții ce pot fi adaptate proiectului, oferirea unui suport tehnic de înaltă calitate având în vedere situațiile contextuale, coordonarea și furnizarea de mentorat noilor membri ai echipei.  Prin activitatea desfășurată domnul dr.ing. Ioan Pădureanu reprezintă un model de succes pentru viitorii absolvenți ai Facultății de Inginerie din Reșița.