Meseșan Nicoleta-Eugenia

A deținut mai multe funcții în organismele de specialitate ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj (director, director adjunct, membru,mentor, metodist, membru în consiliul consultativ al disciplinei. Profesor asociat al Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj.
Nicoleta-Eugenia Meseșan este licențiată în pedagogie, master și doctorat în științele educației, expert în management educațional, expert formator în programele de formare continuă, organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor-cheie la școlarii din învățământul primar, CRED – Curriculum relevant, Educație deschisă pentru toți, organizată de MEN, formator în proiecte regionale și județene organizate de ISJ și CCD Cluj. În domeniul didactic și al managementului educațional a acumulat o vastă experiență în învățământul preuniversitar de stat și particular, fiind director, director adjunct și membru în organismele de specialitate ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj (mentor, metodist, membru în consiliul consultativ al disciplinei), precum şi ca profesor asociat al Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj.
Are o vastă activitate de cercetare, dovedită prin multitudinea publicațiilor în calitate de autor și coautor al unor capitole în cărți și articole din jurnale de specialitate naționale și internaționale. A participat la numeroase seminarii, simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale organizate de facultăți ale Universității Babeș-Bolyai și de Casa Corpului Didactic Cluj.