Leonard Filip

Administrator Endress Group România, Endress Power România și Zenessis Energy

Domnul Leonard Filip este absolvent al Facultății de Inginerie Reșița, programul de studii Electromecanică (licență), promoția 1996. Ulterior, domnul Leonard Filip a urmat cursuri de specializare/perfecționare în Franța și Polonia: Industrial Systems Engineering (D’Aix Marseille Université , École d’Ingénieurs, 1997); Diesel Engine Management (Moteurs Baudouin Cassis France, 2017); Battery Managementnt Systems (COMEX Poland, 2022). Domnul Leonard Filip și-a manifestat înclinarea spre antreprenoriat, inovare și management industrial încă de la finalizarea studiilor de licență, devenind, în 1997, administrator al companiei Ronline System Reșița (producător de sisteme de exaustare). În prezent coordonează activitatea companiilor Endress Group România (din 2002; producător de grupuri electrogene, furnizor de soluții energetice), Endress Power România (din 2006; importator mașini unelte și utilaje) și Zenessis Energy (din 2020: proiectare și execuție lucrări instalații electrice). Aceste companii reprezintă un generator important de locuri de muncă pentru inginerii și tehnicienii din zona Bocșa (Caraș-Severin) acolo unde își desfășoară activitatea. În calitate de administrator al companiilor menționate anterior, domnul Leonard Filip și-a manifestat continuu deschiderea pentru colaborarea cu Facultatea de Inginerie din Reșița, atât în ceea ce privește programele de practică pentru studenți cât și pentru abordarea unor teme de cercetare de interes comun. Orientarea spre inovare a fost dovedită de domnul Leonard Filip și prin contribuția la două brevete de invenție: brevet OSIM 00010/2012 și brevet OSIM 00048/2015.  Prin activitatea desfășurată și deschiderea continuă spre inițiativă antreprenorială domnul ing. Leonard Filip reprezintă un model de succes pentru viitorii absolvenți ai Facultății de Inginerie din Reșița.