Kovács (Bóné) Éva

Profesoară de limbă și literatură maghiară la Liceul Reformat Wesselényi Miklós, Zalău, jud. Sălaj

Kovács (Bóné) Éva a studiat la Facultatea de Teologie Reformată și Muzică din cadrul Universității Babeș-Bolyai atât la nivel de licență, cât și la nivel de masterat. Și-a finalizat studiile de doctorat în cadrul Facultății de Litere al UBB, în cadrul Școlii Doctorale de Hungarologie. Tematica lucrării de doctorat a avut strânse legături cu domeniul teologiei, lucrarea fiind publicată în anul 2020. Din 2006 este profesoară de limbă și literatură maghiară, în prezent activând la Liceul Reformat Wesselényi din Zalău, județul Sălaj. Ca profesor de nivel liceal, promovează în rândul elevilor importanța literaturii și cititului. Fiind titulară într-o unitate școlară cu profil reformat, studiază amănunțit literatura ecleziastică. Din anul 2008, predă cultivarea limbii maghiare în cadrul Facultății de Teologie Reformată și Muzică pentru studenții din anul I. În acest domeniu, pune accentul pe sensibilizarea studenților în ceea ce privește importanța limbii materne, conștientizarea rolului retoricii și al ortografiei. Principalele domenii de cercetare sunt predicile ecleziastice și literatura. În ultimii ani a analizat predicile lui Geleji Katona István, evidențiind atât importanța literară, cât și cea culturală a acestora. Este autoare a numeroase articole și lucrări științifice, apărute în publicații autohtone de prestigiu. Face parte din Atelierul Res Litteraria Transylvaniae Vetus.