Gligor Diana

Manager General al KONIC NAPOCA MANAGEMENT ROMÂNIA S.R.L Manager General al S.C NAPOCA MANAGEMENT S.R.L
Diana Gligor a absolvit Facultatea de Studii Europene, nivel licență, în 2010, a urmat două masterate în cadrul facultății (Afaceri Europene și Management de Programe și Administrație europeană și Guvernanță 2010-2012), iar din 2017 este doctorandă în cadrul aceleași facultăți.
Diana Gligor este implicată în proiectele instituționale ale Facultății de Studii Europene – în calitate de ofertant de practică prin companiile pe care le conduce în calitate de manager.