Băldean Denisa Livia

Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
Doamna BĂLDEAN DENISA-LIVIA este absolventa Facultății de Drept, promoția 1993 și în prezent, începând din anul 2021 este Judecător la Înalta Curte de Casaţie și Justiție, Secţia I civilă
Doamna Băldean are un parcurs profesional remarcabil:
(1993-2001) > Judecător, Secţia civilă,de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie > Judecătoria Turda; Judecătoria Cluj-Napoca; Tribunalul Cluj; Curtea de Apel Cluj
Preşedinte al Secţiei civile, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, Curtea de Apel Cluj (2005-2009); Vicepreşedinte al Curţii de Apel Cluj (2009- 2014); Preşedintele Curţii de Apel Cluj (2015 – 2021)
(2009-2011) > Cadru didactic universitar > Facultatea de Drept din Cluj-Napoca, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir (Master drept civil)
(2008-prezent) > Formator al Institutului Național al Magistraturii, în domeniul evaluării activităţii profesionale a judecătorilor, precum și în materia Noului Cod civil
(2001-prezent) > membru al Reţelei judiciare române în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială, coordonată de Institutul Național al Magistraturii și de Ministerul Justiției
Expert al Consiliului Național al Magistraturii, în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe”; rol > elaborare manual şi metodologie; asistentul judecătorului

În ceea ce privește activitatea academică, doamna Băldean a continuat să își dezvolte cunoștințele acumulate prin vizite de studiu în Germania, Luxemburg (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene), Strasbourg (Curtea Europeană a Drepturilor Omului), participare la conferinţe internaţionale în domeniul cooperării judiciare civilă şi comercială (Bruxelles, 2012, 2015) ( Malta, 2017); participare la seminarii naționale și internaționale și cursuri de pregătire profesională (România, Danemarca.