Rețeaua Alumni UBB

Te invităm să alegi rețeaua Alumni UBB de la facultatea ta:

Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Fizică

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Facultatea de Biologie şi Geologie

Facultatea de Geografie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Facultatea de Drept

Facultatea de Litere

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Studii Europene

Facultatea de Business

Facultatea de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Facultatea de Teologie Reformată

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Teatru şi Televiziune