Facilităţi oferite prin schema de minimis pentru angajarea absolvenţilor promoţiei 2014

Informare cu privire la facilităţile oferite de către cele opt proiecte regionale din cadrul schemei de minimis care se derulează în prezent, “Locuri de muncă pentru TINEri”

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism informează  cu privire la facilităţile oferite de către cele opt proiecte regionale din cadrul schemei de minimis care se derulează în prezent, “Locuri de muncă pentru TINEri”.

Obiectivul acestei scheme de minimis îl constituie “dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire ”.

Potrivit acestei scheme: “prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar se înţeleg absolvenţii cu certificate de absolvire cu sau fără diplomă de bacalaureat/adeverinţă bacalaureat, precum şi absolvenţii cu certificate de absolvire ai şcolilor de arte şi meserii., şcoli profesionale. Prin absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ terţiar se înţeleg absolvenţii de studii superioare, cu sau fără diplomă de licenţă/master/doctorat ”.

Documentaţia aferentă se regăseşte pe site-ul Departamentului pentru IMM, Mediul de afaceri şi Turism, la adresa web www.aippimm.ro, sub denumirea de Schema de ajutor de minimis LOCURI DE MUNCĂ SUBVENŢIONATE. Înscrierea absolvenţilor şi a IMM-rilor se va face parcurgând paşii enumeraţi în documentul postat la adresa amintită mai sus, document care este denumit ANUNŢ PAŞI ÎNSCRIERE “Locuri de muncă subvenţionate”.

Documentul oficial poate fi descărcat aici: solicitare MEN promovare proiecte regionale schema de minimis pt TINEri oct 2014.