Alumni Celebri

Erwin POPPER

Erwin POPPER (1906 – 1974) Chimist, farmacist Absolvent al Facultății Ştiinte  (1931). Specialist în chimie anorganică, organică, analitică, farmaceutică. Contribuții: „Tratatul de chimie analitică calitativă”, ȋn colaborare cu R. Ripan. C. Liteanu, (1945, reeditat 1950, 1954, 1957, 1960, 1963) ş.a.

Emil PETROVICI

Emil PETROVICI (1899 – 1968) Filolog slavist, lingvist Absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie. Doctor în filologie, cu teza „De la nasalité en Roumain” (1930) Specialist în slavistică, romanistică, balcanologie, dialectologie, toponimie, fonetică şi istoria limbii române Contribuții: „Cercetării

Emil HAŢIEGANU

Emil HAŢIEGANU (1878 –  1959) Procedură civilă, drept cambial, drept comercial Absolvent al Facultății de Drept. Doctor în ştiinţele juridice şi economice. Specialist în drept cambial, procedură civilă, drept comercial Contribuții:  „Statul şi asistenţa”,Bucureşti (1931).   Sursa bibliografică: Mihai Teodor

Dimitrie Macrea

Dimitrie Macrea (1907 – 1988) Filolog, lingvist  Absolvent al Facultății de Litere. Doctor cu teza intitulată „Palatalizarea labialelor ȋn limba română”, (1938). Specialist în fonetică şi istoria limbii române. Contribuții: coordonator principal al „Dicţionarl Enciclopedic Român” ȋn patru volume (1962-1966),

David PRODAN

David PRODAN (1902-1992) istoric Absolvent al FacultățiI de Litere, specializarea română – istorie (1924). Doctor în istorie, cu teza „Răscola lui Horea ȋn comitatele Cluj şi Turda” Specialist în istoria Transilvaniei medievale şi moderne, istorie economică şi socială. Contribuții: „Versuri

Constantin DAICOVICIU

Constantin DAICOVICIU (1898 – 1973) istoric, arheolog Absolvent de filologie clasică. Doctor în istorie şi filologie, (1928). Specialist în istoria antichităţii greco-romane. Contribuții: „La Transylvanie dans l’antiquite”, Bucureşti, 1945, 269 p.; „Istoria Românilor”, (tratat), vol.I, redactor responsabil şi coautor, pp. 253-341.