Alumni Celebri

Zevedei BARBU

Zevedei BARBU (1914 – 1993) psiholog, socilog, filosof Absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie Cluj, specializarea psihologie, socilogie şi filosofie. Doctor în psihologie şi estetică, cu teza „Contribuţii la psihologia onestităţii”, tipărită ȋn 1940. Specialist în psihologie, sociologie, teologie,

Tudor DRĂGANU

Tudor DRĂGANU (1912 – 2010) drept constituţional şi administrativ Absolvent al Facultății de Drept. Doctor în drept (1934). Specialist în drept constinuţional şi administrativ. Contribuții: „Puterea discreţionară a judecătorului ȋn lumina codului penal şi codului de procedură penală”, (1939), „Drept

Ştefan PASCU

Ştefan PASCU (1914 – 1998) istoric Absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie. Doctor în Litere si Filosofie ȋn 1942, cu teza „Petru Cercel şi Ţara Româneascăla sfârşitul secolului al XVI-lea”. Specialist în istoria medievală şi modernă a României. Contribuții:

Romulus VUIA

Romulus VUIA (1887-1963) Etnolog, folclorist Absolvent al Facultății de Litere, licenţiat ȋn geografie şi istorie (1921). Doctor în geografie, cu teza „Ţara Haţegului şi regiunea Pădurenilor”. Contribuții: „Etnografie, etnologie, folclor”, „Legenda lui Dragoş:  contribuţiuni pentru explicarea originei şi formării legendei

Raluca RIPAN

Raluca RIPAN (1894 – 1975) chimist Doctor cu menţiunea „Summa cum laude”, teza de doctorat intitulată “Aminele duble corespunzând sulfaților dubli din seria magneziană”. Specialist în chimie anorganică. Contribuții: „Chimie analitică calitativă. Semimicroanaliză”(ediţia I, 1954), „Chimia metalelor”, (vol.II, 1969, ȋn

Nicolae MĂRGINEANU

Nicolae MĂRGINEANU (1905 – 1980) psiholog Absolvent al Facultății de Litere, specializarea psihologie. Doctor în filosofie, specialitatea psihologie (1929), cu menţiunea „magna cum laude”. Specialist în psihologia persoanei, psihometrică, psihologie matematică, psihologie a ştiinţei, psihologie aplicată ȋn marea industrie. Contribuții:

Nicolae BALOTĂ

Nicolae  BALOTĂ (1925 – 2014) Critic, istoric literar Absolvent al Facultății de Litere. Specialist în literatură universală şi comparată. Contribuții: „Din spuma mărilor” (1929), „Labirintul” (1970), „Universul prozei„ (1976), „Mapamond literar” (1983), „De la Homer la Joyce, eseuri”, Bucureşti, Ideea

Mihai BENIUC

Mihai BENIUC (1907 – 1988) Psiholog, scriitor, publicist Absolvent al Facultății de Litere din Cluj, specializarea psihologie. Doctor în „psihologie animală” cu tema „Ȋnvaţare şi inteligenţă la animale”(1934). Specialist în psihologie animală şi comparată. Contribuții: „Mărul de lângă drum” (1954),

Ion MUŞLEA

Ion MUŞLEA (1899 – 1966) Etnograf, folclorist Absolvent al Facultății de Litere. Specialist în folclorul comparat, bilogie, biblioteconomie, istoria tipăriturilor vechi etc. Contribuții: „Le cheval merveilleux dans l’épopée populaire” (1924), „La mort-mariage: une particularité du folklore balcanique” (1925).   Sursa

Eugen A. PORA

Eugen A. PORA (1909 – 1981) zoolog Absolvent al Facultății de Ştiinte. Specialist în bilogie, a cercetat comportarea organismelor animale acvatice, rolul glandelor endocrine ȋn organismul animal. Contribuții: „Fiziologia animalelor şi omului”, 2 vol. (1958, 1961), „Cinci luni ȋn Oceanul