Diplome etc.

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii

  • Buletin/carte de identitate (în original) pentru cetăţenii români şi paşaport (în original) pentru cetăţenii străini;
  • certificat de naştere (în original);
  • 2 fotografii color*, tip diplomă (3/4 cm), realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate).

* Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

IMPORTANT: pentru eliberarea diplomei de finalizare a studiilor, toţi absolvenţii UBB sunt rugaţi să completeze un chestionar de evaluare a inserţiei acestora pe piaţa muncii.

Alte detalii puteţi găsi la http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/acte_studii.php sau la

Serviciul acte de studii
Adresa: str. Universităţii, nr. 7-9
Telefon: +40 264 40.53.00, interior 5113
Fax: +40 264 59.19.06
E-mail: adina.marginean@ubbcluj.ro, mihaela.pascari@ubbcluj.ro

Program de lucru cu publicul: Luni – Vineri între orele 9 – 12